Dirigent

Dirigent

Where words

Leave off,

Music begins

Over Kristof

Kristof Aerts werd geboren in 1989. Op elfjarige leeftijd volgde hij zijn eerste klarinetlessen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Beringen. Momenteel is Kristof aan diezelfde academie werkzaam als leerkracht muziek (o.a. orkestdirectie) en woord.

Alvorens verdere muziekstudies aan te vatten, behaalde Kristof een master Nederlands en Theater-, film- en literatuurwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Daar voltooide hij eveneens de specifieke lerarenopleiding.

In 2012 startte Kristof aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Hij behaalde er in 2015 een diploma bachelor Klarinet bij Ivo Lybeert en Raymond Dils en volgde er (na vijf voorbereidende jaren) vanaf september 2017 de Masteropleiding Hafabra-directie bij Dirk De Caluwé, Jan Hadermann, Jan Van der Roost en Steven Verhaert , een studie die hij met succes afrondde in 2020.

Om zich nog verder te vervolmaken, volgde hij sinds september 2017 ook de lessen Directie Instrumentale Muziek bij Kevin Houben aan de Genkse Academie en nam hij deel aan diverse masterclasses (van o.a. Johan de Meij, Frank De Vuyst en Philip Harper).

Kristof deed directie-ervaring op als vervangend dirigent bij de Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus Merksem en bij de Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm Lillo. Hij was de vaste dirigent van de Antwerpse Studentenharmonie, het Muziekatelier van de Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm Lillo en de Koninklijke Harmonie De Bergengalm Hechtel. Momenteel is hij actief als dirigent van de Koninklijke Harmonie De Heidegalm Berkenbos (sinds maart 2013) en het Blend Jeugdorkest (sinds september 2021).

Get in touch